LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015
- danske samfundsforhold, dansk kultur og historie

Viser side 1 - 5 af 148
Side 1
LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015
- danske samfundsforhold, dansk kultur og historie
Side 2
LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015
- danske samfundsforhold, dansk kultur og historie
Side 3
INDHOLDSFORTEGNELSE

KAPITEL 1 DANSK HISTORIE

1. INDLEDNING

2. DANMARK BLIVER ÉT RIGE (VIKINGETIDEN 750-1035)

3. KONGEMAGT OG KIRKE (MIDDELALDEREN 1035-1520)

4. DANMARK BLIVER PROTESTANTISK (REFORMATIONEN 1520-1536)

5. CHRISTIAN 4. – BYGHERRE OG KRIGSFØRER (RENÆSSANCEN 1536-1660)

6. ENEVÆLDEN INDFØRES, OG ADELEN SVÆKKES (1660-1690)

7. OPLYSNINGSTIDEN (1690-1780)

8. EN NATIONALFØLELSE VOKSER FREM (ANDEN HALVDEL AF 1700-TALLET)

9. LANDBOREFORMERNE (1780-1800)

10. ENGLANDSKRIGE OG STATSBANKEROT (1800-1814)

11. DANMARKS VEJ TIL DEMOKRATIET (1814-1850)

12. DE SLESVIGSKE KRIGE (1848-1864)

13. INDUSTRIALISERING OG NYE POLITISKE BEVÆGELSER (1864-1900)

14. TIDEN OMKRING 1. VERDENSKRIG (1900-1920)

15. SOCIALREFORMER OG POLITISK SAMARBEJDE (MELLEMKRIGSTIDEN 1918-1939)

16. DANMARK BLIVER BESAT AF TYSKLAND (2. VERDENSKRIG 1939-1945)

17. EFTERKRIGSTIDEN (1945-1972)

18. DANMARK I EUROPA (1972-1990)

19. BEGYNDENDE ØKONOMISK OPSVING (1990-2000)

20. DANMARK I DET GLOBALE SAMFUND (2000-)
Side 4
TEMAOPSLAG

DANMARKS GEOGRAFI

DEN DANSKE BEFOLKNING

DET DANSKE SPROG

INDVANDRING TIL DANMARK GENNEM TIDERNE

DET DANSKE FLAG

KONGEHUSET

RIGSFÆLLESSKABET MELLEM DANMARK, FÆRØERNE OG GRØNLAND

DEN FØRSTE DANMARKSHISTORIE

KRISTENDOMMENS INDFØRELSE

KIRKE OG RELIGION I DANMARK

SIKKE OG MÆRKEDAGE

UNGDOMSKULTUR OG ALTERNATIVER

HØJSKOLEBEVÆGELSEN

SKOLEGANG OG UDDANNELSE I DANMARK

FAMILIE OG FAMILIELIV

DANSK LITTERATUR

DANSK SCENEKUNST

DANSK BILLEDKUNST: KUNSTMALERE OG BILLEDHUGGERE

DANSK MUSIK

DANSK ARKITEKTUR OG DESIGN

DANSK FILM

DANSK VIDENSKAB

MEDIERNES DANMARK

KAPITEL 2 DET DANSKE DEMOKRATI

1. INDLEDNING

2. DEN DANSKE STYREFORM

3. DET DANSKE RETSSAMFUND
Side 5
KAPITEL 3 DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND

1. INDLEDNING

2. DEN DANSKE VELFÆRDSMODELS UDVIKLING

3. VELFÆRDSSAMFUNDETS OPGAVER OG AKTØRER

4. VELFÆRDSSAMFUNDETS FINANSIERING

5. DEN DANSKE ØKONOMI

6. ARBEJDSMARKEDET

KAPITEL 4 DANMARK OG OMVERDENEN

1. INDLEDNING

2. DANMARK I EUROPA

3. DANMARK I NORDEN

4. DANMARKS GLOBALE SAMARBEJDE