Information om indfødsretsprøve

Hvad er indfødsretsprøve?

Hvis du vil ansøge om dansk statsborgerskab, skal du, blandt andet, dokumentere kendskab til forskellige aspekter af det danske samfund ved at bestå indfødsretsprøven (også kaldet statsborgerskabsprøven). Prøven er baseret på lærematerialet Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Du kan læse mere om prøven på Undervisningsministeriet hjemmeside (som disse oplysninger er baseret på).

Hvordan foregår prøven?

Indfødsretsprøven indeholder i alt 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve. 35 spørgsmål udarbejdes inden for rammerne af lærematerialet Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De resterende 5 spørgsmål omhandler aktuelle emner. Prøven er bestået, hvis du svarer rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål. Du har i alt 45 minutter til at besvare spørgsmålene.

Hvem afholder prøven?

Indfødsretsprøven afholdes af en række sprogskoler landet over. Se listen

Hvornår afholdes prøven?

Prøven afholdes to gange om året - i juni måned (sommerterminen) og i december måned (vinterterminen). Der afholdes ikke sygeeksamen. Se detaljer

Hvordan tilmelder man sig prøven?

Indfødsretsprøven afholdes af en række sprogskoler landet over. Du skal blot vælge en sprogskole, der er tæt på dig og tilmelde dig. Klik på nedstående link, der giver dig den fulde liste over sprogskoler, landet over, der afholder prøven og hvor du kan tilmelde dig prøven. Se alle sprogskoler, der afholder prøven

Billedlegitimation

Ved prøveafholdelsen, skal du forevise legitimation med foto. Legitimationen skal være en af følgende typer:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Forberedelse til prøven

Undervisningsministeriet har offentliggjort et læremateriale Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, som kan anvendes til at forberede sig til indfødsretsprøven. Lærematerialet findes både som pdf og pdf med lyd kan frit hentes ned.

KlikPas tilbyder gratis prøver, der simulerer den officielle indfødsretsprøve. Prøverne er baseret på det samme lærematerialet. Disse prøver er beregnet til at lære dig lærematerialet på en realistisk måde og giver dig fuld overblik over hvordan det går.
Det er helt gratis og kræver blot at du opretter en gratis konto for at komme i gang med at øve dig.