Information om medborgerskabsprøven

Hvad er medborgerskabsprøven?

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven. De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.
Læs mere om de grundlæggende og supplerende betingelser herunder.

1. Grundlæggende betingelser

For at få permanent opholdstilladelse skal man opfylde følgende grundlæggende betingelser:

 • Man skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, man har.
 • Man skal være fyldt 18 år.
 • Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 6 år. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser (se nedenfor), skal man dog kun have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.
 • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet.
 • Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand.
 • Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 3 år.
 • Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.
 • Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
 • Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år.
 • Man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

2. Supplerende betingelser

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover de grundlæggende betingelser også opfylde mindst 2 af 4 supplerende betingelser:

 • Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark.
 • Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder.
 • Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. (2016-niveau) eller derover de sidste 2 år.
 • Man skal have bestået Prøve i Dansk 3, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
De 4 supplerende betingelser rangerer lige, og det er derfor uden betydning, hvilke 2 af de 4 betingelser man opfylder. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil man kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.

Medborgerskabsprøven er baseret på lærematerialet Læremateriale til medborgerskabsprøven - demokrati og hverdagsliv i Danmark, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Du kan læse mere om prøven på Undervisningsministeriet hjemmeside.
Overstående oplysninger om tidsubegrænset opholdstilladelse er taget fra nyidanmark.dk og du kan altid læse den seneste version af betingelserne på deres hjemmeside.

Hvordan foregår prøven?

Medborgerskabsprøven er en multiple-choice skriftlig prøve, der indeholder i alt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve. 25 spørgsmål udarbejdes inden for rammerne af lærematerialet Læremateriale til medborgerskabsprøven - demokrati og hverdagsliv i Danmark. Prøven er bestået, hvis du svarer rigtigt på mindst 20 ud af de 25 spørgsmål. Du har i alt 30 minutter til at besvare spørgsmålene.

Hvem afholder prøven?

Medborgerskabsprøven afholdes af en række sprogskoler landet over. Se listen

Hvornår afholdes prøven?

Prøven afholdes to gange om året - i juni måned (sommerterminen) og i december måned (vinterterminen). Der afholdes ikke sygeeksamen. Se detaljer

Hvordan tilmelder man sig prøven?

Medborgerskabsprøven afholdes af en række sprogskoler landet over. Du skal blot vælge en sprogskole, der er tæt på dig og tilmelde dig. Klik på nedstående link, der giver dig den fulde liste over sprogskoler, landet over, der afholder prøven og hvor du kan tilmelde dig prøven. Se alle sprogskoler, der afholder prøven

Billedlegitimation

Ved prøveafholdelsen, skal du forevise legitimation med foto. Legitimationen skal være en af følgende typer:

 1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
 2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
 3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Forberedelse til prøven

Undervisningsministeriet har offentliggjort lærematerialet Læremateriale til medborgerskabsprøven - demokrati og hverdagsliv i Danmark, som kan anvendes til at forberede sig til prøven. Lærematerialet findes både som pdf og pdf med lyd kan frit hentes ned.

KlikPas tilbyder gratis prøver, der simulerer den officielle medborgerskabsprøven. Prøverne er baseret på det samme lærematerialet. Disse prøver er beregnet til at lære dig lærematerialet på en realistisk måde og giver dig fuld overblik over hvordan det går.
Det er helt gratis og kræver blot at du opretter en gratis konto for at komme i gang med at øve dig.